Hlavní stránka  >  Praní a úklid  >  Čisticí prostředky  >  Přípravky na čištění  >  Odpady a septiky  >  Čističe odpadů  >  Mr. Muscle Odpady gelový čistící prostředek 1 l
Nabízíme pouze zboží skladem

Mr. Muscle Odpady gelový čistící prostředek 1 l

-18%

Mr. Muscle Odpady gelový čistící prostředek 1 l
Naše cena
88 Kč s DPH 
Ušetříte 19 Kč (18%)
Cena před slevou
107 Kč s DPH
Skladem:   více než 20 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 88 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:53041
EAN:4000290968338
Značka:Mr. Muscle®  (web)
Mr. Muscle®
Popis produktu
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
  • Mr. Muscle čistič odpadů ve formě aktivního gelu,
  • efektivně odstraní ucpané odpady v kuchyních i koupelnách.
  • hustý gel se dostane i přes stojící vodu,
  • zanesené odpady uvolní
  • zanechá svěží vůni.
Použití

Otevírejte opatrně. Nepoužívejte na odpady vybavené drtiči. Chraňte zlacené části a poškozený smalt nebo chrom před kontaktem s přípravkem. Produkt je laboratorně testován na odpady ucpané běžnými nečistotami (vlasy, mýdlo). V případě silného ucpání nechte působit 30 minut.

1. Nalej 500 ml gelu do odpadu.
2. Nechte působit 5 minut.
3. Propláchněte horkou vodou.
V případě potřeby postup maximálně jednou opakujte.

Složení

<5% bělicí činidla na bázi chloru, <5 % mýdlo, <5% amfoterní povrchově aktivní látky.

Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný, aminy, C12-18-alkyldimethyl, N-oxidy.

Upozornění

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte dým. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte obal těsně uzavřený, na chladném místě a skladujte ve svislé poloze.

Bezpečnostní upozornění

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: Mr. Muscle Odpady gelový čistící prostředek 1 l

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze
  • Mr. Muscle čistič odpadů ve formě aktivního gelu,
  • efektivně odstraní ucpané odpady v kuchyních i koupelnách.
  • hustý gel se dostane i přes stojící vodu,
  • zanesené odpady uvolní
  • zanechá svěží vůni.
Použití

Otevírejte opatrně. Nepoužívejte na odpady vybavené drtiči. Chraňte zlacené části a poškozený smalt nebo chrom před kontaktem s přípravkem. Produkt je laboratorně testován na odpady ucpané běžnými nečistotami (vlasy, mýdlo). V případě silného ucpání nechte působit 30 minut.

1. Nalej 500 ml gelu do odpadu.
2. Nechte působit 5 minut.
3. Propláchněte horkou vodou.
V případě potřeby postup maximálně jednou opakujte.

Složení

<5% bělicí činidla na bázi chloru, <5 % mýdlo, <5% amfoterní povrchově aktivní látky.

Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný, aminy, C12-18-alkyldimethyl, N-oxidy.

Upozornění

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte dým. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte obal těsně uzavřený, na chladném místě a skladujte ve svislé poloze.

Bezpečnostní upozornění

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebyly nalezeny žádné recenze.
© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ