Hlavní stránka  >  Hobby a zahrada  >  Zahrada  >  Hnojiva, urychlovače  >  Hnojiva  >  Hnojiva tekutá  >  Sulka Fungicid kapalný koncentrát síry pro hnojení půdy 1 l
Nabízíme pouze zboží skladem

Sulka Fungicid kapalný koncentrát síry pro hnojení půdy 1 l

-17%

Sulka Fungicid kapalný koncentrát síry pro hnojení půdy 1 l
Naše cena
254 Kč s DPH 
Ušetříte 53 Kč (17%)
Cena před slevou
307 Kč s DPH
Skladem:   10-20 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 254 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:03460
EAN:8595078501297
Značka:Sulka 
Sulka
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Klasický preparát na moření Česneku a pro jarní ošetření Révy a ovoce.

 • Sulka je kapalný sirný Koncentrát s obsahem bez chloridového Draslíku a dusíku, určený především pro základní hnojení půdy.
 • Dále se tento koncentrovaný postřikový přípravek používá k ochraně rostlin proti houbovým chorobám (hl.padlí), postřik proti plísním a živočišným škůdcům, moření Česneku, cibulovin. 
 • Postřikový přípravek ve formě s vodou mísitelného Koncentrátu k ochraně rostlin proti kadeřavosti broskvoně, hálčivci a vlnovníku révovému, postřik proti  přezimujícím škůdcům.
 • Nejkoncentrovanější zdroj síry v čiré roztokové formě.

Z distribučních a legislativních důvodů byl přípravek Sulka zařazen v legislativě ČR mezi hnojiva, i když se jeho složení nezměnilo.

Zvlášť vynikající je na kadeřavku Broskví.

Ale zpět k sulce.

 • Doporučujeme použít Sulku v 6 % roztoku.
 • Ale pozor, pokud jsou již vyrašené lístky, snižte koncentraci na 3 %, jinak by hrozilo spálení výhonků.

I když Sulka není rezistentní, bylo by vhodné ji střídat s přípravkem Kumulus. Velmi účinná technologie prvních postřiků je taková, že první provedeme postřik Sulkou, a po asi 14 dnech, ve fázi tzv. vatičky, až ouška, použijte Kumulus. Zvláště kdo měl vloni vinice zdecimované infekčními tlaky, kroupami či škůdci, mu tento osvědčený postup zachrání vinici a pomůže oslabené keře ochránit.

Velmi důležitá je také teplota při aplikaci. Sulku použijte až tehdy, kdy venkovní teplota po tři dny za sebou překročí 15 C. Jinak přezimující škůdci zůstanou zalezeni po kůrou a v zemi.  

Použití

Doporučené dávkování: Hnojivou zálivkou min. 14 dní před výsadbou kterou připravíme odměřeným množstvím rozmícháním v 10 litrech vody/10 m?.

Brambory 10-12 ml
Košťáloviny, cibule, cibuloviny 12-15 ml
Obiloviny 8-10 ml
Olejniny 12-14 ml

Sulka new má taky vynikající účinky pro ošetření dřevin, vinné Révy a ovocných stromů. Vlivem přítomnosti síry působí pozitivně proi přezimujícím škůdcům a proti kadeřavosti broskvoní. Aplikuje se postřikem v množství hnojiva do 5 l vody.

Broskvoně 200-250 ml
Ovocné stromy 50-60 ml
Vinná réva 200-250 ml

Sulka new je vhodná také k moření Česneku: před výsadbou namáčet v roztoku 40 ml/l vody po dobu 6-12 hodin a poté ihned vysadit.

Upozornění
Nejlepších výsledků dosáhneme při teplotách do 20°C. Při vyšších teplotách, nad 25°C a postřiku na rostlinu může hnojivo působit fytotoxicky (popálení mladých rostlin), hnojivo není určené pro listovou aplikaci.

Složení

Hnojivo ES
Hnojivo NK (S,CaO) 4-14 (+14,+1) - suspenzní

Hodnota
Celkový dusík jako N v % 4,0
Dusičnanový dusík jako N v % 4,0
Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v % 14,0
Polysulfidická síra jako S v % 14,0
Vápník rozpustný ve vodě jak CaO v % 1,0

polysulfid draselný 37188-66-9
polysulfid vápenatý 1344-81-6
Močovina 57-13-6
thiosíran draselný 10294-66-3
tetrathionan didraselný 13932-13-3

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Uchovávejte obaly těsně uzavřenáý. Zamezte vdechování aerosolů. Používejte ochranné rukavice. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte v dobře větraných prostorech. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Skladujte při teplotách v rozmezí 5-30°C.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: Sulka Fungicid kapalný koncentrát síry pro hnojení půdy 1 l

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze

Klasický preparát na moření Česneku a pro jarní ošetření Révy a ovoce.

 • Sulka je kapalný sirný Koncentrát s obsahem bez chloridového Draslíku a dusíku, určený především pro základní hnojení půdy.
 • Dále se tento koncentrovaný postřikový přípravek používá k ochraně rostlin proti houbovým chorobám (hl.padlí), postřik proti plísním a živočišným škůdcům, moření Česneku, cibulovin. 
 • Postřikový přípravek ve formě s vodou mísitelného Koncentrátu k ochraně rostlin proti kadeřavosti broskvoně, hálčivci a vlnovníku révovému, postřik proti  přezimujícím škůdcům.
 • Nejkoncentrovanější zdroj síry v čiré roztokové formě.

Z distribučních a legislativních důvodů byl přípravek Sulka zařazen v legislativě ČR mezi hnojiva, i když se jeho složení nezměnilo.

Zvlášť vynikající je na kadeřavku Broskví.

Ale zpět k sulce.

 • Doporučujeme použít Sulku v 6 % roztoku.
 • Ale pozor, pokud jsou již vyrašené lístky, snižte koncentraci na 3 %, jinak by hrozilo spálení výhonků.

I když Sulka není rezistentní, bylo by vhodné ji střídat s přípravkem Kumulus. Velmi účinná technologie prvních postřiků je taková, že první provedeme postřik Sulkou, a po asi 14 dnech, ve fázi tzv. vatičky, až ouška, použijte Kumulus. Zvláště kdo měl vloni vinice zdecimované infekčními tlaky, kroupami či škůdci, mu tento osvědčený postup zachrání vinici a pomůže oslabené keře ochránit.

Velmi důležitá je také teplota při aplikaci. Sulku použijte až tehdy, kdy venkovní teplota po tři dny za sebou překročí 15 C. Jinak přezimující škůdci zůstanou zalezeni po kůrou a v zemi.  

Použití

Doporučené dávkování: Hnojivou zálivkou min. 14 dní před výsadbou kterou připravíme odměřeným množstvím rozmícháním v 10 litrech vody/10 m?.

Brambory 10-12 ml
Košťáloviny, cibule, cibuloviny 12-15 ml
Obiloviny 8-10 ml
Olejniny 12-14 ml

Sulka new má taky vynikající účinky pro ošetření dřevin, vinné Révy a ovocných stromů. Vlivem přítomnosti síry působí pozitivně proi přezimujícím škůdcům a proti kadeřavosti broskvoní. Aplikuje se postřikem v množství hnojiva do 5 l vody.

Broskvoně 200-250 ml
Ovocné stromy 50-60 ml
Vinná réva 200-250 ml

Sulka new je vhodná také k moření Česneku: před výsadbou namáčet v roztoku 40 ml/l vody po dobu 6-12 hodin a poté ihned vysadit.

Upozornění
Nejlepších výsledků dosáhneme při teplotách do 20°C. Při vyšších teplotách, nad 25°C a postřiku na rostlinu může hnojivo působit fytotoxicky (popálení mladých rostlin), hnojivo není určené pro listovou aplikaci.

Složení

Hnojivo ES
Hnojivo NK (S,CaO) 4-14 (+14,+1) - suspenzní

Hodnota
Celkový dusík jako N v % 4,0
Dusičnanový dusík jako N v % 4,0
Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v % 14,0
Polysulfidická síra jako S v % 14,0
Vápník rozpustný ve vodě jak CaO v % 1,0

polysulfid draselný 37188-66-9
polysulfid vápenatý 1344-81-6
Močovina 57-13-6
thiosíran draselný 10294-66-3
tetrathionan didraselný 13932-13-3

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Uchovávejte obaly těsně uzavřenáý. Zamezte vdechování aerosolů. Používejte ochranné rukavice. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte v dobře větraných prostorech. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Skladujte při teplotách v rozmezí 5-30°C.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebyly nalezeny žádné recenze.
© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ