Hlavní stránka  >  Hobby a zahrada  >  Zahrada  >  Ochrana a ošetření rostlin  >  Houbové choroby Fungicidy  >  AgroBio Zdravá broskev Plus Champion 50 WG 2 x 20 g + Harmonie Železo 30 ml pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti a chloróze listů, souprava dvou produktů
Nabízíme pouze zboží skladem

AgroBio Zdravá broskev Plus Champion 50 WG 2 x 20 g + Harmonie Železo 30 ml pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti a chloróze listů, souprava dvou produktů

-16%

AgroBio Zdravá broskev Plus Champion 50 WG 2 x 20 g + Harmonie Železo 30 ml pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti a chloróze listů, souprava dvou produktů
Naše cena
110 Kč s DPH 
Ušetříte 21 Kč (16%)
Cena před slevou
131 Kč s DPH
Skladem:   1-5 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 110 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:2000076
EAN:8595660502572
Značka:AgroBio® Zdravá broskev  (web)
AgroBio® Zdravá broskev
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Souprava proti kadeřavosti listů broskvoně. Obsahuje dva druhy  přípravků (Champion 50 WG a Harmonie Železo) pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti a chloróze listů. Souprava dvou přípravků (Champion 50 WG a Harmonie Železo) pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti a chloróze listů.

Balení:

 • Champion 50WG - 2 x 20 g
 • Harmonie Železo - 1 x 30 ml

  Účinné látky:
 • Kontaktní fungicid
 • Champion 50 WG - oxichlorid mědi 76,7%

Jak účinkuje?

 • Champion 50 WG - Fungicidní Měďnatý přípravek
 • Fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin.


Harmonie Železo - kapalné (chelátové) listové hnojivo

 • Listové hnojivo v chelátové (velmi snadno přístupné) formě pro prevenci nebo vyřešení výživového problému - chloróza listů.
 • Lidově řečeno "žloutenka" listů je způsobená špatným příjmem Železa rostlinou. Aplikuje se výhradně postřikem na list.

  Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

Broskvoně - kadeřavost listů, chloróza listů

Jak jej použít?

 • 1. ošetření - ve fázi nalévání pupenů (Champion 50 WG: 20 g/ 5 L vody)
 • 2. ošetření - ve fázi max. na počátku rašení (Champion 50 WG: 20 g/ 5 L vody)
 • 3.- 5. ošetření - ve fázi po odkvětu (Harmonie Železo: 10 ml / 5 L vody)

Specifikace:

 • Značka: AgroBio
 • Název výrobku: Zdravá Broskev
 • Hmotnost cca: 0,100 kg
 • Výrobce: AgroBio Opava
 • Plodiny: Broskev
 • Indikace(choroby, škůdci, atd.): Kadeřavost listů, Chloróza listů
 • Skupina: Fungicidy
 • Přírodní: Ne
 • Ekologický: Ne
 • Mechanický: Ne
 • Chemický: Ano
 • Dobu použitelnosti: 24 měsíců od data výroby
Použití

Jak jej použít?

 • 1. ošetření - ve fázi nalévání pupenů (Champion 50 WG: 20 g/ 5 L vody)
 • 2. ošetření - ve fázi max. na počátku rašení (Champion 50 WG: 20 g/ 5 L vody)
 • 3.- 5. ošetření - ve fázi po odkvětu (Harmonie Železo: 10 ml / 5 L vody)

Příprava aplikační kapaliny:

 • Příslušné množství kapaliny pomalu a za stálého míchání přidáváme do daného množství vody v nádrži aplikačního zařízení.
 • Po dokonalém rozptýlení granulí je aplikační kapalina připravena k použití.
Upozornění

Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím postřiku.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: AgroBio Zdravá broskev Plus Champion 50 WG 2 x 20 g + Harmonie Železo 30 ml pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti a chloróze listů, souprava dvou produktů

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze

Souprava proti kadeřavosti listů broskvoně. Obsahuje dva druhy  přípravků (Champion 50 WG a Harmonie Železo) pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti a chloróze listů. Souprava dvou přípravků (Champion 50 WG a Harmonie Železo) pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti a chloróze listů.

Balení:

 • Champion 50WG - 2 x 20 g
 • Harmonie Železo - 1 x 30 ml

  Účinné látky:
 • Kontaktní fungicid
 • Champion 50 WG - oxichlorid mědi 76,7%

Jak účinkuje?

 • Champion 50 WG - Fungicidní Měďnatý přípravek
 • Fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin.


Harmonie Železo - kapalné (chelátové) listové hnojivo

 • Listové hnojivo v chelátové (velmi snadno přístupné) formě pro prevenci nebo vyřešení výživového problému - chloróza listů.
 • Lidově řečeno "žloutenka" listů je způsobená špatným příjmem Železa rostlinou. Aplikuje se výhradně postřikem na list.

  Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

Broskvoně - kadeřavost listů, chloróza listů

Jak jej použít?

 • 1. ošetření - ve fázi nalévání pupenů (Champion 50 WG: 20 g/ 5 L vody)
 • 2. ošetření - ve fázi max. na počátku rašení (Champion 50 WG: 20 g/ 5 L vody)
 • 3.- 5. ošetření - ve fázi po odkvětu (Harmonie Železo: 10 ml / 5 L vody)

Specifikace:

 • Značka: AgroBio
 • Název výrobku: Zdravá Broskev
 • Hmotnost cca: 0,100 kg
 • Výrobce: AgroBio Opava
 • Plodiny: Broskev
 • Indikace(choroby, škůdci, atd.): Kadeřavost listů, Chloróza listů
 • Skupina: Fungicidy
 • Přírodní: Ne
 • Ekologický: Ne
 • Mechanický: Ne
 • Chemický: Ano
 • Dobu použitelnosti: 24 měsíců od data výroby
Použití

Jak jej použít?

 • 1. ošetření - ve fázi nalévání pupenů (Champion 50 WG: 20 g/ 5 L vody)
 • 2. ošetření - ve fázi max. na počátku rašení (Champion 50 WG: 20 g/ 5 L vody)
 • 3.- 5. ošetření - ve fázi po odkvětu (Harmonie Železo: 10 ml / 5 L vody)

Příprava aplikační kapaliny:

 • Příslušné množství kapaliny pomalu a za stálého míchání přidáváme do daného množství vody v nádrži aplikačního zařízení.
 • Po dokonalém rozptýlení granulí je aplikační kapalina připravena k použití.
Upozornění

Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím postřiku.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebyly nalezeny žádné recenze.
© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ