Hlavní stránka  >  Značka -  Tatrachema Barpon®
Nabízíme pouze zboží skladem

Tatrachema Barpon®

Vznik TATRACHEMY je daný dátumom 30. októbra 1945, kedy skupina 19 jednotlivcov podala na Krajský súd v Bratislave oznam o založení nového podniku tzv. PROSPEKTOM ZAKLADAČNÝM. Ustanovujúce valné zhromaždenie dňa 9.11.1945 prijalo prvé stanovy, podľa ktorých názov podniku bude UNIOSA – združenie na výrobu a obchod s mydlom, s kozmetickými článkami a chemicko-technickými výrobkami, družstvo s ručením obmedzeným Bratislava. Devätnásť osôb vstúpilo do družstva UNIOSA, vložili 175 členských podielov po 5 000.- Kčs. Tieto prostriedky tvorili základ pre rozvoj obchodnej činnosti. Živnozväz prijal družstvo UNIOSA za svojho člena v septembri 1946, ako prvé chemické družstvo. Družstvo UNIOSA chcelo v tomto období získať domáci a zahraničný obchod s mydlom a všetkými surovinami k výrobe mydla. Nebol záujem zo strany členov vykonávať výrobnú činnosť, ale obchod, zameraný hlavne na zahraničie mal prinášať vysoké príjmy družstvu. Obchodovalo sa so všetkým čo mohlo priniesť zisky : kozmetické výrobky, suroviny pre výrobu mydla. Obchodní partneri boli z Anglicka, Argentíny, Belgicka, Dánska, Egypta, Fínska, Francúzka, Maďarska, Palestíny, Portugalska, Rakúska, Švajčiarska, atď. Rok 1948 však priniesol znárodnenie zahraničného i vnútorného obchodu a družstvu UNIOSA boli ministerstvom zahraničného obchodu zamietnuté všetky dovozné a vývozné povolenia a družstvo sa zákonite muselo preorientovať na výrobnú činnosť. Roky 1949 – 1953 prežívalo družstvo UNIOSA najrušnejšie obdobie svojho jestvovania. Bolo to obdobie očisty vedúcich orgánov družstva s postupným obsadzovaním funkcií prevažne robotníckymi kádrami. Družstvo sa ďalej špecializovalo na získavanie a zušľachťovanie rôznych surovín pre tukový priemysel. 3. septembra 1950 v hoteli CARLTON v Bratislave za účasti 72 členov družstva okrem zvolenia novej správy družstva i dozorného orgánu , bola prijatá i zmena názvu na: TATRACHEMA, družstvo pre výrobu chemicko-technických článkov s r.o. Bratislava. Okresný súd v Bratislave však neuznal a nebral do úvahy všetky uznesenia, ktoré vyhlásil za neplatné s tým, že družstvo si má usporiadať svoje právne pomery. V tomto období k štyrom začleneným súkromným výrobcom (MOHÁR, FRICHÉMIA, FRICHEMOTEXTIL a CHEMOBOHÉMIA) pribudli do družstva UNIOSA ďalší výrobcovia : ISTAKO, NOVOCHEMA, CENTROCOLOR, CHERRYLAK, BYLEPO, ALBONA, WALDOR, AGIEX, DIAVA, WALMATA. Jednotliví bývalí majitelia firiem boli poväčšine i vedúci závodov. Hospodárilo sa samostatne a viac menej nekontrolovane. Až na mimoriadnom valnom zhromaždení 29. októbra 1951 v Bratislave bola schválená zmena v názve UNIOSA na TATRACHEMA, výrobné družstvo s r.o. v Bratislave. Novovytvorené stanovy dávali predpoklad na utvorenie socialistického družstva prestavbou na výrobné družstvo. Ľudovým družstvom sa stala TATRACHEMA v roku 1953 a tu sa vlastne začína obdobie skutočného rozvoja družstva. V roku 1953 prišlo k zlúčeniu funkcií riaditeľa a predseda družstva, čím prišlo k odstráneniu dvojkoľajnosti v politicko-hodpodárskom vedení. Postupne boli ustálené výrobné závody – prevádzkarne v západoslovenskom kraji.

Hledání dle parametrů:
Řadit dle
Počet
Nebyly nalezeny žádné produkty.
NEWSLETTER
© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ