Hlavní stránka  >  Hobby a zahrada  >  Stavebniny  >  Barvy, laky  >  Barvy na kov  >  Ředidlové  >  Bisil Speciální jednosložková silikon - akrylátová barva Bílá 0,7 kg
Nabízíme pouze zboží skladem

Bisil Speciální jednosložková silikon - akrylátová barva Bílá 0,7 kg

-14%


Bisil Speciální jednosložková silikon - akrylátová barva Bílá 0,7 kg
Naše cena
377 Kč s DPH 
Ušetříte 62 Kč (14%)
Cena před slevou
439 Kč s DPH
Skladem:   5-10 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 377 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:74662
EAN:8590518341075
Značka:Bisil  (web)
Bisil
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Pro konečnou úpravu povrchů ocelových, litinových, betonu, cementových kompozitů i dřeva vystavených agresivním vlivům povětrnosti, trvalé vlhkosti i expozici pod vodou. V souvislosti se zdravotní nezávadností svého vytvrzeného filmu je barva s výhodou užívána k ochranným povlakům plaveckých bazénů, koupališť 5 vrstev), v potravinářských provozech s častým mytím a stálou vlhkostí. Též je vhodná na povrchovou úpravu eternitových střech, dřevěných prvků...

Odolává i nižším koncetracím anorganických kyselin, zásad i některým ropným produktům vyšších frakcí od LTO výše). Při ochraně ocelového, litinového i Zinkového podkladu je žádoucí spojení s vhodnou základní antikorozní barvou! V jednodušších méně agresivních podmínkách je možné užít samotnou barvu přímo na kovový podklad min. 2 vrstvy: do stupně C2 dle ČSN EN ISO 12944-2). Složitější aplikace raději konzultujte s výrobcem!

Použití

Nanášení:
minimálně ve dvou vrstvách! Optimální tloušťka vrstev vytvrzeného Bisilu je v rámci běžných podmínek 80-120 µm 3 vrstvy). Pro dlouhodobou expozice pod vodou se počet vrstev zvyšuje na 5 cca 250 µm). Aplikace štetcem, válečkem, stříkáním nebo máčením. První vrstvu je vždy lépe natřít štětcem. Další vrstvy je naopak pohodlnější stříkat. Za běžných podmínek zachovejte mezi jednotlivými vrstvami přestávku alespoň 4 hodiny! Při vytváření ochranných povlaků na kovech je v agresivnějších podmínkách nad C3) nejprve nutné opatřit podklad vrstvou obvykle 2 nátěry) základní antikorozní barvy. Připomínka náležitostí pro přímé nanášení Bisilu na silikátové materiály, dřevo, ... očištění, příp. biocidní ochrana, suchý podklad, penetrace.

Ředění:
Xylen, S 6005. Pro základní nátěry podkategorie B/c) se barva již neředí! Pro ostatní aplikace je možné barvu přiředit max. 5% ředidla. Barva je optimálně naředěna z výroby. Před použitím barvu promíchejte!

Vydatnost:
5-7 m?/kg barvy v jedné vrstvě. Tento údaj je orientační a je výrazně ovlivňován strukturou podkladu a členitostí natíraného předmětu).

Upozornění

Hořlavý. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. Přípravek obsahuje organická rozpouštědla ...izomery xylenu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití nevyvolávejte zvracení. Zasažené oči vymyjte proudem čisté vlažné vody. Zamezte styku s kůží a očima. Při práci: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů . Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte páry. V případě požáru použijte sněhový nebo práškový hasicí přístroj, nikdy nepoužívat vodu.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: Bisil Speciální jednosložková silikon - akrylátová barva Bílá 0,7 kg

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznické recenze
Odkazy

Pro konečnou úpravu povrchů ocelových, litinových, betonu, cementových kompozitů i dřeva vystavených agresivním vlivům povětrnosti, trvalé vlhkosti i expozici pod vodou. V souvislosti se zdravotní nezávadností svého vytvrzeného filmu je barva s výhodou užívána k ochranným povlakům plaveckých bazénů, koupališť 5 vrstev), v potravinářských provozech s častým mytím a stálou vlhkostí. Též je vhodná na povrchovou úpravu eternitových střech, dřevěných prvků...

Odolává i nižším koncetracím anorganických kyselin, zásad i některým ropným produktům vyšších frakcí od LTO výše). Při ochraně ocelového, litinového i Zinkového podkladu je žádoucí spojení s vhodnou základní antikorozní barvou! V jednodušších méně agresivních podmínkách je možné užít samotnou barvu přímo na kovový podklad min. 2 vrstvy: do stupně C2 dle ČSN EN ISO 12944-2). Složitější aplikace raději konzultujte s výrobcem!

Použití

Nanášení:
minimálně ve dvou vrstvách! Optimální tloušťka vrstev vytvrzeného Bisilu je v rámci běžných podmínek 80-120 µm 3 vrstvy). Pro dlouhodobou expozice pod vodou se počet vrstev zvyšuje na 5 cca 250 µm). Aplikace štetcem, válečkem, stříkáním nebo máčením. První vrstvu je vždy lépe natřít štětcem. Další vrstvy je naopak pohodlnější stříkat. Za běžných podmínek zachovejte mezi jednotlivými vrstvami přestávku alespoň 4 hodiny! Při vytváření ochranných povlaků na kovech je v agresivnějších podmínkách nad C3) nejprve nutné opatřit podklad vrstvou obvykle 2 nátěry) základní antikorozní barvy. Připomínka náležitostí pro přímé nanášení Bisilu na silikátové materiály, dřevo, ... očištění, příp. biocidní ochrana, suchý podklad, penetrace.

Ředění:
Xylen, S 6005. Pro základní nátěry podkategorie B/c) se barva již neředí! Pro ostatní aplikace je možné barvu přiředit max. 5% ředidla. Barva je optimálně naředěna z výroby. Před použitím barvu promíchejte!

Vydatnost:
5-7 m?/kg barvy v jedné vrstvě. Tento údaj je orientační a je výrazně ovlivňován strukturou podkladu a členitostí natíraného předmětu).

Upozornění

Hořlavý. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. Přípravek obsahuje organická rozpouštědla ...izomery xylenu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití nevyvolávejte zvracení. Zasažené oči vymyjte proudem čisté vlažné vody. Zamezte styku s kůží a očima. Při práci: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů . Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte páry. V případě požáru použijte sněhový nebo práškový hasicí přístroj, nikdy nepoužívat vodu.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebyly nalezeny žádné recenze.
Bezpečnostní list
© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ