Hlavní stránka  >  Značka -  Engendros
Nabízíme pouze zboží skladem

Enneagram je starověká teorie, která definuje 9 různých osobnostních typů člověka. Enneagram je znázorněn symbolem kruhu a geometrického obrazce s devíti vrcholy. Ennegram je velmi promyšlená a komplexní metoda určení osobnosti, je nástrojem, který nám pomáhá objevit a přijmout sami sebe. Odhaluje jak pozitivní vlastnosti, které můžeme posílit, tak negativa, které můžeme zlepšit. Ennegram nám pomáhá objevit podstatu našeho vnitřního "já", to, kým skutečně jsme. Díky tomuto poznání bychom mimo jiné mohli být více tolerantní k ostatním lidem a především sami k sobě.

ENNEAGRAM A JEHO VYUŽITÍ V PRAXI Enneagram je využíván v psychologickém poradenství a terapii, zaměřené na osobní rozvoj, partnerské, rodinné a obecně mezilidské vztahy. Testování osobnostních typů je využíváno personalisty v oblasti řízení lidských zdrojů, v podnikatelské i obchodní sféře. Metodologie enneagramu je vyučována na mnoha univerzitách v rámci psychologie, psychiatrie, medicíny, ale i na školách s ekonomickým zaměřením.

- MOŽNÁ VYUŽITÍ ENNEAGRAMU V OBLASTI MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ: Poskytuje základy k pochopení vlastního chování lidí kolem nás: rodiče, děti, příbuzní, přátelé. Povědomí o osobnostních typech a jejich typických vlastnostech umožňuje odhalit příčiny našich nezdarů, konfliktů a selhání. Enneagram odhaluje nejen naše kladné a záporné vlastnosti, ale umožňuje pochopit náš skrytý potenciál a ukazuje možnosti jeho využití k pozitivním změnám a k našemu osobnímu růstu. Objasňuje otázky volby partnera, vzájemnou přitažlivost a antipatii různých typů lidí. Enneagram napomáhá v případě otázek, které se týkají možného vývoje vztahů. Umožňuje vyjádřit se k předpokladu stability nebo naopak ukončení vztahů. Vede k pochopení, že neexistuje jednotné "mužské", či "ženské" myšlení. Enneagram naopak ukazuje na to, že existují propastné rozdíly mezi jednotlivými osobnostními typy, bez ohledu na pohlaví.

- MOŽNÁ VYUŽITÍ ENNEAGRAMU V PRACOVNÍ OBLASTI: Enneagram naznačuje dobré předpoklady nebo naopak nedostatky typů osobností pro určité druhy činností, profesí a pracovních pozic. Charakteristiky jednotlivých typů lidí dle Enneagramu významně napovídají o možném pracovním chování konkrétního člověka. Z hlediska práce jsou zaměstnavateli velmi sledované charakteristiky jako např. ambicióznost, sebeprosazování, kariérismus, nepoctivost, podvod, povrchnost, výkonnost, samostatnost, potřeba moci a kontroly, perfekcionismus, tvořivost, přizpůsobivost, lenost, potřeba podpory, spolehlivost, loajalita, sebedisciplína, schopnost spolupráce, systematičnost. Výsledky Enneagramu umožňují analyzovat, pochopit a dokonce i předvídat možné chování pracovník, může přispět ke zlepšení vztahů, zefektivnění komunikace a k předcházení konfliktů.

HISTORIE ENNEAGRAMU Enneagram je staré sufijské učení, které popisovalo devět osobnostních zkušeností a jejich vzájemné vztahy. Pojem enneagram zavedl G.I. Gurdjieff, který přizpůsoboval východní nauky tak, aby byly použitelné pro lidi ze Západu. P.D. Ouspensky 1946 dal enneagramu širší platnost pro veřejnost. V Chile v roce 1972 se u Oskara Ischaza učil chilský psychiatr Claudio Naranjo. Několk let měli k enneagramu přístup pouze žáci těchto dvou osobností, kteří jej vyučovali jako součást intenzivní práce na duchovním růstu. Claudio Naranjo uspořádal systém do podoby ve které se vyučuje dodnes na řadě universit a vysokých škol.

Hledání dle parametrů:
Řadit dle
Počet
Nebyly nalezeny žádné produkty.
NEWSLETTER
© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ