Hlavní stránka  >  Značka -  Harmony
Nabízíme pouze zboží skladem

Harmony

SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnírodní společnost sdužující skupinu výrobních a obchodních společností v oblasti celulózo-papírenského průmyslu.

SHP Group zastřešuje 8 společností v 6 zemích Evropy s ročním obratem více než 120 mil. eur. Ve čtyřech výrobních závodech SHP Group se ročně vyrobí 100 tisíc tun papíru.

SHP Group patří k největším producentem hygienických papírů ve střední a jihovýchodní Evropě.

SHP Group je aktivním členem European Tissue Symposium (ETS). 

História

Biela labuť - symbol tradície a čistoty

Logo, ktoré SHP Group používa pre všetky svoje spoločnosti - biela labuť, je najstaršou dodnes používanou ochrannou známkou na Slovensku. Používa sa už viac ako 100 rokov, hoci oficiálne bolo zaregistrované v obchodnej komore v Banskej Bystrici až v roku 1910 a odvtedy prešlo viacerými grafickými zmenami.
Za logom s labuťou sa skrýva história výroby papiera v Harmanci siahajúca až do 19. storočia (1829).


Celé desaťročia zastrešuje biela labuť silnú a stabilnú spoločnosť, produkujúcu kvalitné hygienické papierové výrobky. Naša ochranná známka zvíťazila aj v celoslovenskej súťaži LOGOTYP SLOVAKIA 2002 v kategórii Najstaršie logo.

 

Originál logo z roku 1901 Pečať z roku 1907 Logo Hermanecy Logo Harmanec

 

SHP HARMANEC 
Papiereň v Harmanci vybudoval v roku 1829 banskobystrický kupec František Zikmund Leicht pôvodne ako fabriku na ručnú výrobu papiera. V polovici 19. storočia patrila k najmodernejším papierenským závodom v Rakúsko-Uhorsku. Na prelome 19. a 20. storočia sa tu začali vyrábať aj hygienické papierové výrobky. Najprv skladaný toaletný papier pod obchodnou značkou Hermandol, neskôr ručne rezané papierové obrúsky. Počas 2. svetovej vojny sa sortiment rozšíril o výrobu dámskych vložiek a detských plienok z buničitej vaty. Novodobá história papierne sa začala v roku 1972, kedy bol do prevádzky uvedený papierenský stroj na výrobu hygienických papierov a začala sa využívať nová surovina – zberový papier. Charakter modernej a dynamicky sa rozvíjajúcej firmy si papiereň zachovala dodnes. Ročne investuje do rozvoja technológii a modernizácie procesov okolo 6 mil. EUR. V roku 2002 sa Harmanecké papierne premenovali na SHP Harmanec a stali sa súčasťou skupiny výrobných a obchodných spoločností, ktorých predmetom činnosti je výroba a distribúcia hygienických papierových produktov pod spoločným názvom SHP Group.

180 rokov Harmaneckej papierne v skratke
 
1829 - Na zelenej lúke nazývanej „Pod košiarom“, v katastri obce Dolný Harmanec, založil banskobystrický kupec František Zigmund Leicht pôvodnú papiereň.
1841 - Začala strojová výroba papiera a Harmanecká papiereň sa stáva druhou najväčšou papierňou v Rakúsko-Uhorsku.
1910 - Registrácia ochrannej známky „Biela labuť“, ktorá je najstaršou registrovanou a dodnes udržiavanou ochrannou známkou na území SR.
1972 - Harmanecká papiereň ako prvá v bývalej ČSSR začala vyrábať kotúčikový toaletný papier.
1999 - Všetky produkty SHP Harmanec sa premenovali na HARMONY, s výnimkou toaletného papiera Harmasan.
2002 - Harmanecká papiereň sa začlenila do SHP (Slovak Hygienic Paper) Group a zmenila názov na SHP Harmanec.
 

SHP SLAVOŠOVCE 
Obec Slavošovce, založená v roku 1318, sa nachádza v oblasti Horného Gemera. V roku 1817 bol chátrajúci hámor v Slavošovciach prestavaný na papierenský mlyn a odvtedy sa datuje história výroby papiera v tejto obci. Vývoj výroby papiera v Slavošovciach nebol jednoduchý. Okrem úvodných desaťročí sa podnik takmer stále pohyboval v extrémoch. Prekonal krízy, no zároveň sa budoval a modernizoval. V čase existencie Československej republiky v roku 1923 sa papierne dostali do finančnej krízy a bol navrhnutý ich rozpredaj. Profesor Ursíny z Českého učení technického v Brne sa prihovoril za výrobu v Slavošovciach u ministerského predsedu, vďaka čomu získala papiereň štátnu subvenciu na svoju obnovu. V 20. storočí sa papiereň sústredila na výrobu školských zošitov a blokov. Papierové obrúsky tvorili len časť výrobného programu. Po začlenení firmy do skupiny SHP Group ako SHP Slavošovce je jej smerovanie orientované na výrobu a predaj papierových obrúskov.

SHP CELEX 
Spoločnosť SHP CELEX, a. d., Banja Luka je nástupníckou spoločnosťou ZDP Celex, Banja Luka v Bosne a Hercegovine. Pôvodná spoločnosť mala bohatú históriu, veľa skúseností a dobré meno v oblasti výroby papierenských hygienických produktov v krajinách bývalej Juhoslávie. Novodobá história spoločnosti začala 27. júna 2002. V tento deň bol po rozsiahlej rekonštrukcii slávnostne uvedený do prevádzky papierenský stroj a následne aj spracovateľské linky. Tým sa odštartovala nová etapa výroby papierenských hygienických produktov v obnovenom závode SHP Celex. Za tri roky po obnovení produkcie sa výroba papiera zvýšila štvornásobne a dnes má firma silný potenciál ďalšieho rozvoja a prosperity.

SHP BOHEMIA 
Nevyhnutnosť vzniku obchodnej spoločnosti SHP Bohemia bola úzko spojená so vznikom dvoch samostatných republík, Českej a Slovenskej. Spoločnosť SHP Harmanec, a.s., tradične umiestňovala časť svojej produkcie aj na českom trhu. Ak chcela pokračovať a rozvíjať obchodovanie na území Českej republiky, musela vytvoriť novú obchodnú jednotku. V novembri 1996 bola založená SHP Bohemia s centrum pôsobenia v meste Kromeříž. Od marca 2003 presťahovala spoločnosť svoje sídlo do Prahy.

SHP HUNGARIA 
SHP Hungária bola založená v Budapešti v novembri roku 2002 ako obchodno-servisná spoločnosť SHP Group pre maďarský trh. Jej založenie je súčasťou aktivít SHP Group smerujúcich k vybudovaniu pozície lídra v segmente papierovej hygieny na trhoch strednej a východnej Európy a Balkánu.

SHP ZAGREB, D.O.O. 
Je najmladšou obchodnou spoločnosťou zameranou na predaj papierovej hygieny v Chorvátsku.

SHP INTIM - PAPIR, D.O.O. 
Začlenená do SHP Group v roku 2006. Výroba je zameraná na produkty Away from home, t.z. hygienické papierové výrobky určené na spotrebu v hoteloch, priemyselných závodoch a inštitúciách.

 

 

Logo, ktoré SHP Group používa pre všetky svoje spoločnosti - biela labuť, je najstaršou dodnes používanou ochrannou známkou na Slovensku. Používa sa už viac ako 100 rokov, hoci oficiálne bolo zaregistrované v obchodnej komore v Banskej Bystrici až v roku 1910 a odvtedy prešlo viacerými grafickými zmenami.
Za logom s labuťou sa skrýva história výroby papiera v Harmanci siahajúca až do 19. storočia (1829).


Celé desaťročia zastrešuje biela labuť silnú a stabilnú spoločnosť, produkujúcu kvalitné hygienické papierové výrobky. Naša ochranná známka zvíťazila aj v celoslovenskej súťaži LOGOTYP SLOVAKIA 2002 v kategórii Najstaršie logo.

 

Originál logo z roku 1901 Pečať z roku 1907 Logo Hermanecy Logo Harmanec

 

SHP HARMANEC

Papiereň v Harmanci vybudoval v roku 1829 banskobystrický kupec František Zikmund Leicht pôvodne ako fabriku na ručnú výrobu papiera. V polovici 19. storočia patrila k najmodernejším papierenským závodom v Rakúsko-Uhorsku. Na prelome 19. a 20. storočia sa tu začali vyrábať aj hygienické papierové výrobky. Najprv skladaný toaletný papier pod obchodnou značkou Hermandol, neskôr ručne rezané papierové obrúsky. Počas 2. svetovej vojny sa sortiment rozšíril o výrobu dámskych vložiek a detských plienok z buničitej vaty. Novodobá história papierne sa začala v roku 1972, kedy bol do prevádzky uvedený papierenský stroj na výrobu hygienických papierov a začala sa využívať nová surovina – zberový papier. Charakter modernej a dynamicky sa rozvíjajúcej firmy si papiereň zachovala dodnes. Ročne investuje do rozvoja technológii a modernizácie procesov okolo 6 mil. EUR. V roku 2002 sa Harmanecké papierne premenovali na SHP Harmanec a stali sa súčasťou skupiny výrobných a obchodných spoločností, ktorých predmetom činnosti je výroba a distribúcia hygienických papierových produktov pod spoločným názvom SHP Group.

180 rokov Harmaneckej papierne v skratke
 
1829 - Na zelenej lúke nazývanej „Pod košiarom“, v katastri obce Dolný Harmanec, založil banskobystrický kupec František Zigmund Leicht pôvodnú papiereň.
1841 - Začala strojová výroba papiera a Harmanecká papiereň sa stáva druhou najväčšou papierňou v Rakúsko-Uhorsku.
1910 - Registrácia ochrannej známky „Biela labuť“, ktorá je najstaršou registrovanou a dodnes udržiavanou ochrannou známkou na území SR.
1972 - Harmanecká papiereň ako prvá v bývalej ČSSR začala vyrábať kotúčikový toaletný papier.
1999 - Všetky produkty SHP Harmanec sa premenovali na HARMONY, s výnimkou toaletného papiera Harmasan.
2002 - Harmanecká papiereň sa začlenila do SHP (Slovak Hygienic Paper) Group a zmenila názov na SHP Harmanec.
 

SHP SLAVOŠOVCE

Obec Slavošovce, založená v roku 1318, sa nachádza v oblasti Horného Gemera. V roku 1817 bol chátrajúci hámor v Slavošovciach prestavaný na papierenský mlyn a odvtedy sa datuje história výroby papiera v tejto obci. Vývoj výroby papiera v Slavošovciach nebol jednoduchý. Okrem úvodných desaťročí sa podnik takmer stále pohyboval v extrémoch. Prekonal krízy, no zároveň sa budoval a modernizoval. V čase existencie Československej republiky v roku 1923 sa papierne dostali do finančnej krízy a bol navrhnutý ich rozpredaj. Profesor Ursíny z Českého učení technického v Brne sa prihovoril za výrobu v Slavošovciach u ministerského predsedu, vďaka čomu získala papiereň štátnu subvenciu na svoju obnovu. V 20. storočí sa papiereň sústredila na výrobu školských zošitov a blokov. Papierové obrúsky tvorili len časť výrobného programu. Po začlenení firmy do skupiny SHP Group ako SHP Slavošovce je jej smerovanie orientované na výrobu a predaj papierových obrúskov.

SHP CELEX

Spoločnosť SHP CELEX, a. d., Banja Luka je nástupníckou spoločnosťou ZDP Celex, Banja Luka v Bosne a Hercegovine. Pôvodná spoločnosť mala bohatú históriu, veľa skúseností a dobré meno v oblasti výroby papierenských hygienických produktov v krajinách bývalej Juhoslávie. Novodobá história spoločnosti začala 27. júna 2002. V tento deň bol po rozsiahlej rekonštrukcii slávnostne uvedený do prevádzky papierenský stroj a následne aj spracovateľské linky. Tým sa odštartovala nová etapa výroby papierenských hygienických produktov v obnovenom závode SHP Celex. Za tri roky po obnovení produkcie sa výroba papiera zvýšila štvornásobne a dnes má firma silný potenciál ďalšieho rozvoja a prosperity.

SHP BOHEMIA

Nevyhnutnosť vzniku obchodnej spoločnosti SHP Bohemia bola úzko spojená so vznikom dvoch samostatných republík, Českej a Slovenskej. Spoločnosť SHP Harmanec, a.s., tradične umiestňovala časť svojej produkcie aj na českom trhu. Ak chcela pokračovať a rozvíjať obchodovanie na území Českej republiky, musela vytvoriť novú obchodnú jednotku. V novembri 1996 bola založená SHP Bohemia s centrum pôsobenia v meste Kromeříž. Od marca 2003 presťahovala spoločnosť svoje sídlo do Prahy.

SHP HUNGARIA

SHP Hungária bola založená v Budapešti v novembri roku 2002 ako obchodno-servisná spoločnosť SHP Group pre maďarský trh. Jej založenie je súčasťou aktivít SHP Group smerujúcich k vybudovaniu pozície lídra v segmente papierovej hygieny na trhoch strednej a východnej Európy a Balkánu.

SHP ZAGREB, D.O.O.

Je najmladšou obchodnou spoločnosťou zameranou na predaj papierovej hygieny v Chorvátsku.

SHP INTIM - PAPIR, D.O.O.

Začlenená do SHP Group v roku 2006. Výroba je zameraná na produkty Away from home, t.z. hygienické papierové výrobky určené na spotrebu v hoteloch, priemyselných závodoch a inštitúciách.

Hledání dle parametrů:
Řadit dle
Počet
Akce Šlak
-13%
Harmony EveryDay papírové kuchyňské utěrky 2 vrstvé 2 kusyHarmony EveryDay papírové kuchyňské utěrky 2 vrstvé 2 kusy
Papírové utěrky jsou spolehlivé, účinné, savé, měkké a pevné. Poloviční velikost útržku pro utírání menších nečistot v kuchyni. Délka jedné role 11 metru. Papírové utěrky jsou vhodné díky svému všestrannému použití do každé domácnosti. Papírové kuchyňské utěrky jsou dnes nedílnou součástí každé mod
27 Kč
Ušetříte 4 Kč (13%)
Skladem
Počet
minus
minus
ks
ks
NEWSLETTER
© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ