Hlavní stránka  >  Hobby a zahrada  >  Stavebniny  >  Lepidla, tmely, silikony  >  Tmely, silikony  >  Labar Lamino 001 Laminovací souprava
Nabízíme pouze zboží skladem

Labar Lamino 001 Laminovací souprava

-14%

Labar Lamino 001 Laminovací souprava
Naše cena
250 Kč s DPH 
Ušetříte 42 Kč (14%)
Cena před slevou
292 Kč s DPH
Skladem:   5-10 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 250 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:97321
EAN:8594027220968
Značka:Labar  (web)
Labar
Varianty produktu
Vypiš více
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Dvousložková polyesterová laminovací souprava pro drobné opravy. Souprava se používá na opravu děr nebo prasklin v plechových nebo laminátových materiálech jako např. prorezivělých míst na automobilových karosériích, člunech nebo kempingových přívěsech. Skelná tkanina nasáklá polyesterovou pryskyřicí vytvoří pevný podklad pro nanášení dalších vrstev tmelů při opravě.

Souprava se nesmí používat na opravy míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

Použití

Aplikace:
Opravované místo je nutné zbavit rzi, starých nátěrů, dokonale odmastit, případně zdrsnit brusným papírem.                                  
- sklolaminát - brusným papírem P40
- Železo, pozinkovaný plech - brusným papírem P60

Při opravě se vystřihne vhodný kus skelné tkaniny, na opravované místo se štětcem nanese připravená směs Pryskyřice s tvrdidlem a přiloží se skelná tkanina. Tkanina se poté také napustí připravenou směsí. Pokud je třeba, položí se více vrstev tkaniny.

Tužení:
Pryskyřice se tuží tvrdidlem (PE-iniciátor, dibenzoylperoxid, červená pasta v tubě) v hmotnostním poměru:
- 100 dílů Pryskyřice  :  2 dílům tvrdidla  - doporučený poměr pro teplotu 20°C

Doba zpracovatelnosti: Směs při teplotě 20°C a poměru tužení 100:2 je nutné zpracovat do 8-10 minut po smíchání s tvrdidlem. Při teplotách nižších než 20°C (minimálně 17°C) se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se zkracuje. Úpravou poměru tužení lze zčásti eliminovat vliv teploty na dobu zpracovatelnosti.

Poměr tužení:
- nejméně 100 : 1 - prodlouží dobu zpracovatelnosti
- nejvíce 100 : 3 - zkrátí dobu zpracovatelnosti

Broušení:
Přípravek je při 20°C a poměru tužení 100:2 brousitelný za 40 minut. Broušení za sucha se provádí brusným papírem P80 až P180.

Vrchní nátěry:
Při 20°C je povrch vytvrzený po 40 minutách. Zkrácení tohoto času lze dosáhnout přisušením v sušicím boxu při teplotě cca. 60°C. Opravu místa lze dokončit tmely, případně extra jemným tmelem, kterým se do jemna zarovnají okraje, popřípadě použít stříkací tmel nebo plnič. Na konečnou úpravu je možné použít všechny běžné nátěrové systémy. Vytvrzená Pryskyřice odolává běžným vypalovacím teplotám 80-110°C.

Čištění pomůcek:
Znečistěné části pomůcek lze očistit ředidlem pro polyesterové nátěrové hmoty B6000 nebo nitroředidlem C6000. Očistit lze pouze dosud nevytvrzenou pryskyřici.

Skladování a balení:
Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až +25°C a vyvarovat se přímého slunečního záření. Lhůta zachování jakosti a užitných vlastností je 12 měsíců.

Parametry:
Doba zpracování: 8-10 minut
Brousitelný za: 40 minut
Barva: transparentní

Upozornění

Obsah: styren min. 30%
CAS: 100-42-5
ES: 202-851-5

Labar Laminovací souprava Lamino 001

Bezpečnostní upozornění

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: Labar Lamino 001 Laminovací souprava

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze

Dvousložková polyesterová laminovací souprava pro drobné opravy. Souprava se používá na opravu děr nebo prasklin v plechových nebo laminátových materiálech jako např. prorezivělých míst na automobilových karosériích, člunech nebo kempingových přívěsech. Skelná tkanina nasáklá polyesterovou pryskyřicí vytvoří pevný podklad pro nanášení dalších vrstev tmelů při opravě.

Souprava se nesmí používat na opravy míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

Použití

Aplikace:
Opravované místo je nutné zbavit rzi, starých nátěrů, dokonale odmastit, případně zdrsnit brusným papírem.                                  
- sklolaminát - brusným papírem P40
- Železo, pozinkovaný plech - brusným papírem P60

Při opravě se vystřihne vhodný kus skelné tkaniny, na opravované místo se štětcem nanese připravená směs Pryskyřice s tvrdidlem a přiloží se skelná tkanina. Tkanina se poté také napustí připravenou směsí. Pokud je třeba, položí se více vrstev tkaniny.

Tužení:
Pryskyřice se tuží tvrdidlem (PE-iniciátor, dibenzoylperoxid, červená pasta v tubě) v hmotnostním poměru:
- 100 dílů Pryskyřice  :  2 dílům tvrdidla  - doporučený poměr pro teplotu 20°C

Doba zpracovatelnosti: Směs při teplotě 20°C a poměru tužení 100:2 je nutné zpracovat do 8-10 minut po smíchání s tvrdidlem. Při teplotách nižších než 20°C (minimálně 17°C) se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se zkracuje. Úpravou poměru tužení lze zčásti eliminovat vliv teploty na dobu zpracovatelnosti.

Poměr tužení:
- nejméně 100 : 1 - prodlouží dobu zpracovatelnosti
- nejvíce 100 : 3 - zkrátí dobu zpracovatelnosti

Broušení:
Přípravek je při 20°C a poměru tužení 100:2 brousitelný za 40 minut. Broušení za sucha se provádí brusným papírem P80 až P180.

Vrchní nátěry:
Při 20°C je povrch vytvrzený po 40 minutách. Zkrácení tohoto času lze dosáhnout přisušením v sušicím boxu při teplotě cca. 60°C. Opravu místa lze dokončit tmely, případně extra jemným tmelem, kterým se do jemna zarovnají okraje, popřípadě použít stříkací tmel nebo plnič. Na konečnou úpravu je možné použít všechny běžné nátěrové systémy. Vytvrzená Pryskyřice odolává běžným vypalovacím teplotám 80-110°C.

Čištění pomůcek:
Znečistěné části pomůcek lze očistit ředidlem pro polyesterové nátěrové hmoty B6000 nebo nitroředidlem C6000. Očistit lze pouze dosud nevytvrzenou pryskyřici.

Skladování a balení:
Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až +25°C a vyvarovat se přímého slunečního záření. Lhůta zachování jakosti a užitných vlastností je 12 měsíců.

Parametry:
Doba zpracování: 8-10 minut
Brousitelný za: 40 minut
Barva: transparentní

Upozornění

Obsah: styren min. 30%
CAS: 100-42-5
ES: 202-851-5

Labar Laminovací souprava Lamino 001

Bezpečnostní upozornění

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebyly nalezeny žádné recenze.
© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ