Hlavní stránka  >  Značka -  Primalex
Nabízíme pouze zboží skladem

Primalex

PPG Industries vizí je být nadále předním světovým dodavatelem barv a speciálních výrobků. Firma byla založena v roce 1883, PPG má celosvětovou centrálu v Pittsburghu a působí v téměř 70 zemích po celém světě. Tržby v roce 2012 byly 15200000000 dolarů. Akcie společnosti PPG jsou obchodovány na New York Stock Exchange (symbol: PPG) Primalex - Jméno Břasy se v pramenech jako název osady objevuje poprvé roku 1839. Historie lokality, ve které se dnešní Břasy nacházejí, je však daleko starší. Vznik a rozvoj samotné obce je úzce spojen s počátky průmyslového podnikání v západních Čechách, právě v Břasích se v minulosti odvíjela významná kapitola z dějin českého hornictví, chemického a keramického průmyslu. Místo, kde se nacházejí dnešní Břasy, nebylo po mnoho století vůbec osídleno. Les, který pokrýval celou lokalitu, se stal hraničním pásmem mezi panstvím hradu Březina a panstvím hradu Libštejna. Hlavním předpokladem vzniku a pozdější slávy břasské průmyslové aglomerace byly v první řadě vhodné přírodní podmínky. V 16 stol. se zde začalo těžit černé uhlí. Společně s těžbou uhlí se v okolí Radnic rozvíjela také výroba kamence a vitriolu ( = dobový název pro koncentrovanou kyselinu sírovou ), a posléze také olea neboli vitriolového oleje ( = česká dýmavá kyselina sírová ). Ve dvacátých letech 19. století přichází do právě vznikající průmyslové kolonie podnikatel Johan David Starck. Původem barvíř, narozený r. 1770 v Kraslicích, začínal svou dráhu úspěšného podnikatele koupí kamencových hutí v přilehlých lokalitách. Koncem třicátých let 19. století nastává doba, kdy zde zapouští kromě hornictví pevné kořeny také chemický a keramický průmysl. Firma J. D. Starck odkupuje od místních výrobců jejich závody i s přidruženými hrnčírnami a zakládá tak širokou vstupní základnu svému budoucímu úspěchu. Tak se také postupně na břasském návrší, mezi Vranovem, Stupnem a Kříšemi vytváří průmyslová konglomerace, pro niž se mezi lidmi vžívá označení Břasy. (Původ tohoto jména můžeme hledat v lidovém pojmenování vřesu ( =břasa, břasy ), který hojně zarůstal mýtiny a pastviny, jež v souvislosti s rozvojem průmyslové výroby nahradily původně souvislý lesnatý porost břasského návrší.) V r. 1877 založila firma v katastru obce Stupno nový velký provoz na zpracování odpadní suroviny chemické výroby, caputmortua neboli kolkotharu (odvoz. z hebrejského Golgatha), jejíž provoz se udržel až do začátku 1. světové války. Caput mortuum, tj. červený prášek oxidu železitého, který zůstával při procesu výroby kyseliny sírové v retortách, se rozemlel francouzskými kameny a vypaloval se s přísadou kuchyňské soli v různém poměru a při určitých teplotách. Různou kombinací poměrů a teplot vznikalo celkem 41 odstínů různých barev. Výsledným produktem zpracování kolkotharu byly zejména kvalitní trvanlivé nátěry, kterými se natíraly mimo jiné i zaoceánské lodě a proto se také významná část produkce vyvážela. V roce 1878 zřídila firma Starck na Břasích továrnu na ultramarin. Tato původně vzácná a zejména v malířství velmi ceněná modrá anorganická barva se dále využívala zejména v typografii, lithografii, jako nátěrová barva, k barvení papíru, azurování tkanin, modření cukru, škrobu a parafínu. Vstup do nového století je pro Starckovy závody na Břasích zároveň i počátkem nové cesty jejich dalšího vývoje. Změny vlastnických vztahů započaté již v osmdesátých letech 19. století přeměnou na akciovou společnost ( k větším akcionářům patřil např. bankovní dům Allgemeine Creditantstal z Lipska, Bohmische Unionbank a Berliner Bank ) vrcholí v roce 1900, kdy rozhodující podíl akcií Dolových a průmyslových závodů, dříve J. D. Starck a. s. získává významná rodina českých finančníků, řízená a zastupovaná v této době Juliem a Ignácem Petschkovými. Obsazení Československa 16. března 1939 znamenalo mimo jiné i dosazení německých správců do jednotlivých závodů. Všechny přímé finanční účasti i nemovitý majetek patřící přímo Petschkům byl v r. 1940 zabaven, podniky ve kterých měli své účasti „ arizovány“ . Roku 1945 jsou Dolové a průmyslové závody, dříve J. D. Starck na Břasích znárodňovacím dekretem č. 100/1945 z 24. 10. 1945 předány do národní správy a pod novým názvem „Jodasta, chemické závody Kaznějov“ včleněny do Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Praze. V roce 1953 je z tohoto podniku vytvořen samostatný národní podnik Chemická keramika Břasy. Výměrem ministerstva stavebnictví ze dne 29. 12. 1957 byl tento národní podnik Chemická keramika v Břasích sloučen s národním podnikem Západočeské keramické závody v Horní Bříze a to s účinností od 1. 1. 1958. Západočeské keramické závody, sdružující bývalé samostatné závody v Břasích, Horní Bříze, Třemošné a Podbořanech nabízeli poměrně široký sortiment produktů, od šamotového a žáruvzdorného zboží, přes výrobu stavební keramiky, obkladačky až k těžbě a zpracování kaolínu. Závody na Břasích se od počátku šedesátých let specializují hlavně na výrobu chemické, speciální ( hl. kyselinovzdorné ) a hospodářské kameniny. Skutečným hitem v zaváděných novinkách se v Břasích v roce 1968 stala výroba nové nátěrové hmoty, uvedené v život na základě zlepšovacího návrhu ing. Heziny, ing. Čapka a tehdejšího ředitele závodu ing. Špitálníka pod názvem Primel. Primel, později přejmenovaný na Primalex se v celém následujícím období stává nejekonomičtějším výrobkem závodu, se stále stoupající poptávkou a stabilní ziskovostí. Již v roce 1969 se při jeho expedici přechází z balení v lepenkových krabicích na plechovky. Roku 1988/89 je pořízena nová výrobní linka na jeho dávkování, balení a potisk obalů, instalovaná již v nové výrobní hale zprovozněné v dubnu 1989. Počátkem devadesátých let, v souladu s privatizačním procesem, byl Národní podnik Západočeské keramické závody transformován na akciovou společnost. Tato novodobá historie začíná 18. 3. 1992, kdy vláda ČR schválila privatizační projekt, který byl zpracován vedením tohoto státního podniku. Zakladatelskou listinou byla 30. 4. 1992 založena společnost obchodního jména Západočeské kaolinové a keramické závody a.s. později Keramika Horní Bříza a.s. V jejím rámci rozvíjí svou činnost také závod s novým názvem divize HOB Prima Břasy. Té je formálně potvrzena větší samostatnost v nákupu a obchodní činnosti. Výrobní program divize HOB Prima Břasy navazuje na úspěšnou tradici je specializován zejména na výrobu rozšířené řady malířských nátěrových hmot Primalex, která se realizuje v nové výrobní hale postavené v letech 1988/89. Postupná modernizace výrobního zařízení odpovídá přijaté strategii prodeje nátěrových hmot a zajišťuje udržení základní motivace, která vedla k rozšíření výroby na konci 80. let: Primalex musí být připraven na budoucí poptávku.
Hledání dle parametrů:
Řadit dle
Počet
-15%
Primalex Plus Bílý vnitřní malířský nátěr 1,45 kg (1 l)Primalex Plus Bílý vnitřní malířský nátěr 1,45 kg (1 l)
Primalex Plus Bílý nejprodávanější a nejoblíbenější produkt značky Primalex v oblasti vnitřních malířských nátěrů. Vylepšená receptura zachovává osvědčené vlastnosti výrobku a nově garantuje jeho vyšší bělost (min. 86% BaSO4) a hluboce matný konečný vzhled. Použití: Výborný pro ložnice, obývací pok
213 Kč
Ušetříte 39 Kč (15%)
Skladem
Počet
minus
minus
ks
ks
-13%
Primalex Plus Bílý vnitřní malířský nátěr 15 kgPrimalex Plus Bílý vnitřní malířský nátěr 15 kg
Primalex Plus Bílý nejprodávanější a nejoblíbenější produkt značky Primalex v oblasti vnitřních malířských nátěrů. Vylepšená receptura zachovává osvědčené vlastnosti výrobku a nově garantuje jeho vyšší bělost (min. 86% BaSO4) a hluboce matný konečný vzhled. Použití: Výborný pro ložnice, obývací pok
860 Kč
Ušetříte 129 Kč (13%)
Skladem
Počet
minus
minus
ks
ks
-17%
Primalex Plus Bílý vnitřní malířský nátěr 4 kgPrimalex Plus Bílý vnitřní malířský nátěr 4 kg
Primalex Plus Bílý nejprodávanější a nejoblíbenější produkt značky Primalex v oblasti vnitřních malířských nátěrů. Vylepšená receptura zachovává osvědčené vlastnosti výrobku a nově garantuje jeho vyšší bělost (min. 86% BaSO4) a hluboce matný konečný vzhled. Použití: Výborný pro ložnice, obývací pok
365 Kč
Ušetříte 74 Kč (17%)
Skladem
Počet
minus
minus
ks
ks
-15%
Primalex Plus Bílý vnitřní malířský nátěr 7,5 kg (5,2 l)Primalex Plus Bílý vnitřní malířský nátěr 7,5 kg (5,2 l)
Primalex Plus je nejprodávanější a nejoblíbenější produkt značky Primalex v oblasti vnitřních malířských nátěrů. Vylepšená receptura zachovává osvědčené vlastnosti výrobku a nově garantuje jeho vyšší bělost (min. 86% BaSO4) a hluboce matný konečný vzhled. Použití: Výborný pro ložnice, obývací pokoj
494 Kč
Ušetříte 88 Kč (15%)
Skladem
Počet
minus
minus
ks
ks
-17%
Primalex Polar Bílý interiérový nátěr 1,45 kgPrimalex Polar Bílý interiérový nátěr 1,45 kg
Primalex POLAR Bílý nabízí dokonalou bělost, která projasní váš interiér. Díky pečlivému výběru nejkvalitnějších kalcinovaných vápenců a vysokému podílu titanové běloby můžeme garantovat nejvyšší stupeň „polární“ bělosti (min. 92% BaSO4). S Primalexem POLAR získáte dojem většího a vzdušnějšího prost
264 Kč
Ušetříte 54 Kč (17%)
Skladem
Počet
minus
minus
ks
ks
-14%
Primalex Polar Bílý interiérový nátěr 15 kg (9,9 l)Primalex Polar Bílý interiérový nátěr 15 kg (9,9 l)
Primalex POLAR Bílý nabízí dokonalou bělost, která projasní váš interiér. Díky pečlivému výběru nejkvalitnějších kalcinovaných vápenců a vysokému podílu titanové běloby můžeme garantovat nejvyšší stupeň „polární“ bělosti (min. 92% BaSO4). S Primalexem POLAR získáte dojem většího a vzdušnějšího prost
1 212 Kč
Ušetříte 205 Kč (14%)
Skladem
Počet
minus
minus
ks
ks
-15%
Primalex Polar Bílý interiérový nátěr 4 kg (2,6 l)Primalex Polar Bílý interiérový nátěr 4 kg (2,6 l)
Primalex POLAR Bílý nabízí dokonalou bělost, která projasní váš interiér. Díky pečlivému výběru nejkvalitnějších kalcinovaných vápenců a vysokému podílu titanové běloby můžeme garantovat nejvyšší stupeň „polární“ bělosti (min. 92% BaSO4). S Primalexem POLAR získáte dojem většího a vzdušnějšího prost
484 Kč
Ušetříte 87 Kč (15%)
Skladem
Počet
minus
minus
ks
ks
-14%
Primalex Polar Bílý interiérový nátěr 7,5 kg (4,9 l)Primalex Polar Bílý interiérový nátěr 7,5 kg (4,9 l)
Primalex POLAR Bílý nabízí dokonalou bělost, která projasní váš interiér. Díky pečlivému výběru nejkvalitnějších kalcinovaných vápenců a vysokému podílu titanové běloby můžeme garantovat nejvyšší stupeň „polární“ bělosti (min. 92% BaSO4). S Primalexem POLAR získáte dojem většího a vzdušnějšího prost
710 Kč
Ušetříte 119 Kč (14%)
Skladem
Počet
minus
minus
ks
ks
-15%
Primalex Standard Bílý vnitřní malířský nátěr 15 kgPrimalex Standard Bílý vnitřní malířský nátěr 15 kg
Primalex STANDARD je tradiční a stále žádaný produkt značky Primalex v oblasti vnitřních malířských nátěrů, který splňuje veškeré základní požadavky na užitné vlastnosti běžných, nenáročných prostor a trvale garantuje velmi dobrou kryvost i paropropustnost. Použité přírodní suroviny zaručují i dobro
643 Kč
Ušetříte 115 Kč (15%)
Skladem
Počet
minus
minus
ks
ks
-14%
Primalex Standard Bílý vnitřní malířský nátěr 4 kgPrimalex Standard Bílý vnitřní malířský nátěr 4 kg
Primalex STANDARD je tradiční a stále žádaný produkt značky Primalex v oblasti vnitřních malířských nátěrů, který splňuje veškeré základní požadavky na užitné vlastnosti běžných, nenáročných prostor a trvale garantuje velmi dobrou kryvost i paropropustnost. Použité přírodní suroviny zaručují i dobro
262 Kč
Ušetříte 41 Kč (14%)
Skladem
Počet
minus
minus
ks
ks
-14%
Primalex Standard Bílý vnitřní malířský nátěr 7,5 kgPrimalex Standard Bílý vnitřní malířský nátěr 7,5 kg
Primalex STANDARD je tradiční a stále žádaný produkt značky Primalex v oblasti vnitřních malířských nátěrů, který splňuje veškeré základní požadavky na užitné vlastnosti běžných, nenáročných prostor a trvale garantuje velmi dobrou kryvost i paropropustnost. Použité přírodní suroviny zaručují i dobro
385 Kč
Ušetříte 65 Kč (14%)
Skladem
Počet
minus
minus
ks
ks
NEWSLETTER
© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ