Hlavní stránka  >  Hobby a zahrada  >  Zahrada  >  Ochrana a ošetření rostlin  >  Bio produkty  >  Stromový balzám přípravek na ochranu rostlin 150 g
Nabízíme pouze zboží skladem

Stromový balzám přípravek na ochranu rostlin 150 g

-18%

Stromový balzám přípravek na ochranu rostlin 150 g
Naše cena
56 Kč s DPH 
Ušetříte 12 Kč (18%)
Cena před slevou
68 Kč s DPH
Skladem:   více než 20 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 56 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:03464
EAN:8594003010064
Značka:Hlubna - Stromový balzám  (web)
Hlubna - Stromový balzám
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Stromový balzám ve formě polymerní disperze s obsahem Stimulačních látek je účinný přípravek na ochranu rostlin a k ošetření kůry stromů, poškození při ohryzu zvěří atd.

 • Po zaschnutí se vytvoří nelepivá vrstva, která chrání ránu před nadměrným vysycháním a umožňuje rychlé vytvoření kalusu a zacelení ran.
 • Stromový balzám nelze použít k ošetření jednoletých výhonů.
Použití
 • Výrobek se nanáší na ošetřovanou plochu štětcem, dřívkem, stěrkou.
 • Na ploše se vytvoří vrstvička, která zaschne během 1-2 hodin.
 • S výrobkem se pracuje při teplotách nad 0°C, nejlépe při 15-20°C.
 • Do zaschnutí je třeba chránit ošetřenou plochu před deštěm.
 • Po zaschnutí se vytváří nelepivý film, který chrání ránu před nadměrným vysycháním a umožňuje rychlé vytvoření kalusu a zacelení rány.
 • Použité nářadí omyjte před zaschnutím vodou, po zaschnutí organickými rozpouštědly. Stromový balzám nelze použít k ošetření jednoletých výhonů. Chraňte před mrazem!

  Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Skladování
V suchých, čistých, krytých skladech chránit před povětrnostními vlivy, při teplotách +5°C až +25°C.

Složení

Účinná látka: Styrene-acrylate Copolymer 20-24 %

Upozornění

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Při práci s přípravkem je třeba chránit pokožku a oči. Po skončení práce si umyjte ruce vodou a mýdlem. 

První pomoc:
Při zasažení očí: vymýt proudem čisté vody. Při potřísnění pokožky: důkladně vymýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití: vypít asi 0,5 l vody, vyhledat lékařskou pomoc.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: Stromový balzám přípravek na ochranu rostlin 150 g

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze

Stromový balzám ve formě polymerní disperze s obsahem Stimulačních látek je účinný přípravek na ochranu rostlin a k ošetření kůry stromů, poškození při ohryzu zvěří atd.

 • Po zaschnutí se vytvoří nelepivá vrstva, která chrání ránu před nadměrným vysycháním a umožňuje rychlé vytvoření kalusu a zacelení ran.
 • Stromový balzám nelze použít k ošetření jednoletých výhonů.
Použití
 • Výrobek se nanáší na ošetřovanou plochu štětcem, dřívkem, stěrkou.
 • Na ploše se vytvoří vrstvička, která zaschne během 1-2 hodin.
 • S výrobkem se pracuje při teplotách nad 0°C, nejlépe při 15-20°C.
 • Do zaschnutí je třeba chránit ošetřenou plochu před deštěm.
 • Po zaschnutí se vytváří nelepivý film, který chrání ránu před nadměrným vysycháním a umožňuje rychlé vytvoření kalusu a zacelení rány.
 • Použité nářadí omyjte před zaschnutím vodou, po zaschnutí organickými rozpouštědly. Stromový balzám nelze použít k ošetření jednoletých výhonů. Chraňte před mrazem!

  Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Skladování
V suchých, čistých, krytých skladech chránit před povětrnostními vlivy, při teplotách +5°C až +25°C.

Složení

Účinná látka: Styrene-acrylate Copolymer 20-24 %

Upozornění

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Při práci s přípravkem je třeba chránit pokožku a oči. Po skončení práce si umyjte ruce vodou a mýdlem. 

První pomoc:
Při zasažení očí: vymýt proudem čisté vody. Při potřísnění pokožky: důkladně vymýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití: vypít asi 0,5 l vody, vyhledat lékařskou pomoc.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebyly nalezeny žádné recenze.
© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ