Hlavní stránka  >  Značka -  Twist
Nabízíme pouze zboží skladem

Twist

Podle historických pramenů se datuje vznik továrny na Rozkoši do roku 1813. Značného rozmachu dosáhla původně textilní továrna v I.polovině 19. století, kde její výrobky patřily ke špičce textilní výroby Rakouska-Uherska. V polovině 19. století zde bylo zaměstnáno 352 pracovníků a 36 textilních stavů poháněl parostroj. V roce 1923 zachvátil továrnu požár, který zničil veškeré objekty. Přes částečné opravy již k plnému obnovení textilní výroby nikdy nedošlo. V roce 1935 zakoupil továrnu majitel nedaleké masny ve Studené pan Jan Satrapa. Provozní budovy byly přestavěny na výrobu jemných kovových obalů. 2. června 1936 zde byla zahájena výroba plechovek na maso, čímž začala nová etapa jejího rozvoje. V nově vzniklém podniku pod názvem Ferremba, továrna na plechové obaly, v Rozkoši, pracovalo 100 dělníků, většinou žen na strojním zařízení převezeném z Krahulčí. V témže roce vstoupila továrna do průmyslového kartelu Obal, sdružujícího hlavní výrobce plechových obalů v Československu. V letech protektorátu došlo vinou nedostatku cínu k poklesu výroby a částečnému přechodu na černý plech a zbrojní výrobu. V roce 1946, v první etapě znárodnění, byla na továrnu uvalena národní správa a ve druhé etapě v roce 1948 byla znárodněna a začleněna do podniku Spojené smaltovny a závody na kovové zboží. Na snímku z roku 1947 vidíme všechny tehdejší zaměstnance, některé i s dětmi. V roce 1950 byl vytvořen samostatný národní podnik Obal se sídlem v Praze, jehož součástí se stal i závod Rozkoš. Koncem padesátých a začátkem šedesátých let bylo v závodě vyráběno cca 100 milionů kusů uzávěrů na sklenice. V roce 1970 došlo ke sloučení o.p. Obal Praha s o.p. Strojírny potravinářského průmyslu Hradec Králové. Po celou dobu existence byla továrna pod názvem Strojobal Rozkoš nejlepším a nejproduktivnějším závodem celého oborového podniku. Ke značnému rozvoji došlo v letech 1971 až 1975. V těchto letech vzrostla výroba oproti roku 1970 o 78 %, produktivita práce o 74 %. 1. 7. 1990 byl Strojobal Rozkoš vyčleněn z oborového podniku Hradec Králové a byl vytvořen samostatný státní podnik Obal Rozkoš Střížovice. V prosinci 1993 byl státní podnik přetransformován na akciovou společnost. 1.1.1994 byl do obchodního rejstříku zapsán nový právní subjekt s obchodním jménem Obal Rozkoš Střížovice, akciová společnost. V lednu 1995 majoritním akcionářem akciové společnosti stala společnost s ručením omezeným Obal Rozkoš Jindřichův Hradec s.r.o. Tato společnost od 1. 12. 1997 převzala výrobní a obchodní činnost na základě smlouvy o komplexním pronájmu aktiv. Dne 24. 9. 2003 nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o zániku společnosti Obal Rozkoš a.s. a převzetí jejího jmění hlavním akcionářem – společností Obal Rozkoš Jindřichův Hradec s.r.o. V září 2003 se stala vlastníkem německá společnost NEW METALPACK. V dubnu 2006 se novým majitelem stává italská společnost TECNOCAP S.p.A. a začíná tak nová kapitola v životě firmy. Firma mění obchodní jméno na TECNOCAP s.r.o., modernizuje výrobní zařízení, zvyšuje objem výroby a podíl na zahraničních trzích.
Hledání dle parametrů:
Řadit dle
Počet
Nebyly nalezeny žádné produkty.
NEWSLETTER
© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ